AUTORZY BADAŃ

Nie są to pytania błahe. W 1975 roku nastąpiło załama­nie wzrostu nakładów na naukę. Nie osiągnięto 3 ‘ proc: udziału środków na naukę w dochodzie narodowym. Dlategoteż istotne znaczenie ma to, jakie są rzeczywiste efekty wprowadzenia do eksploatacji nowoczesnych linii ’ i stanowisk technologicznych. Co dał, na przykład, wzrost do ponad 32 proc. mechanizacji rozładunku buraków w cu­krowniach? Jak ocenić opracowanie metod i technologii otrzymywania i przetwórstwa polimerów? Jakie korzyści gospodarcze ma wiele metod i środków wytwarzania opartych na obróbce elektroerozyjnej, elektrochemicznej i pla­zmowej?  Autorzy badań, placówki naukowe i konstrukcyjno- -technologiczne–mają’,rachunki ekonomiczne, obliczenia’ efektywności, poszczególnych rozwiązań i całości prac.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)