AUTORZY POGLĄDÓW

Jednak autorzy takich poglądów zapominają, że najwięcej środków przeznaczono wówczas na badania i technikę woj­skową. Tak było przede wszystkim w Stanach Zjednoczo­nych. Przeprowadzenie bardziej wnikliwych analiz wyka­zało, że w* dziesięciu wielkich i zakładach chemicznych W’USA zwiększenie o jeden procent nakładów na badania ‚ i prace rozwojowe dało wzrost wydajności o 10 proc., obli­czono także, iż postęp techniczny w chemii daje przecię­tnie 30 proc. ogólnej rentowności. Nie sugerujmy się jednak zbytnio zagranicznymi bada- ‚ niami. Przecież w tych wszystkich kalkulacjach i statysty­kach trzeba uwzględniać nie tylko, sam postęp nauki . i,techniki, ale także czas między odkryciami a’ich wykozrystaniem .w praktyce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)