Badania przeprowadzane na ludziach

Podobne badania przeprowadzano również na ludziach. W celu czasowego zablokowania układu noradrenergicznego badanemu wstrzykiwano dożylnie klonidynę. Po iniekcji badani gorzej wykonywali testy angażujące uwagę, na przykład trudniej wykrywali podaną wcześniej sekwencję liczb w zbiorach pokazywanych w czasie właściwego testu. W innym, bardziej finezyjnym eksperymencie wykazano, że przy braku działania układu noradrenergicznego ulega modyfikacji proces odwracania uwagi od bodźca nieaktualnego. Clark i wsp. (1989) zastosowali test Posnera (1980) polegający na tym, że badany siedzi nieruchomo przed ekranem, fiksując wzrok na punkcie w obrębie środkowej części pola widzenia, a właściwy bodziec (plamka świetlna) jest wyświetlany w części obwodowej po lewej albo po prawej stronie. Po dostrzeżeniu bodźca badany musi jak najszybciej nacisnąć palcem klawisz. O mającym nastąpić ukazaniu się bodźca badany był informowany sygnałem wstępnym, wyświetlanym przez sekundę przed właściwym bodźcem. Wykonanie reakcji gasiło zarówno właściwy bodziec, jak i zwiastujący go sygnał wstępny.
Sygnał wstępny (cue) odgrywał w tym teście istotną rolę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)