BARIERA MATERIAŁOWA

Bariera materiałowa deformuje : oryginalną twórczość pracowni­ków nauki i inżynierów, obniża poziom techniczny wyro- . bów. Jednocześnie trzeba pamiętać, że lepsze wykorzysta­nie materiałów i podzespołów uzyskuje się na drodze’ba- , dań i prac rozwojowych. Koło się zamyka; a sedno próblemu ‚znajduje się w tym, że nie ma pełnego porozumienia, co do wszystkich celów działań między naukowcami i spe­cjalistami przemysłu. Są’jakby dwa punkty widzenia.Naukowiec: Muszę dać ‚rozwiązanie oryginalne, lepsze od dotąd znanych, nowocześniejsze pod każdym względem.’ Inżynier przemysłowy: Najważniejsze w produkcji nowego wyrobu jest . technologiczno-konstrukcyjne przysto­sowanie do rzeczywistości,, opanowanie procesu wytwarza­nia. Interesy i cele powinny stać się wspólne dla jednych i drugich, ale może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy na­stąpi pełna integracja badań z praktyką przemysłową.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)