BEZ STRATEGII

To, co postępowe i nowoczesne, musi być jednocześnie zgodne z rachunkiem ekonomicznym. W instytutach resortowych ! ośrodkach’ badawczo-roz­wojowych sytuacja przedstawia się znacznie lepiej. Tutaj , na ogół uwzględnia się zasady technologiczności konstruk­cji i nie opiera rozwiązań na imporcie części i materiałów,czy też surowców.Podsumowując nasze rozważania chciałbym postawić py- . tanie. Jaki jest nam potrzebny postęp techniczny? Odpo­wiedź jest sjednoHniaczna — musi to ibyć postęp zarowno typu interwencyjnego,, jak. i wynikający z planowania i prognozowania. A więc na małą i dużą skalę. Należy przy tym zdawać sobie’sprawę z tego, że bez strategii, bez de­finiowania perspektywicznych celów na szczeblu organiza­cji gospodarczej nie można osiągnąć prawidłowego rozwo­ju. Jest już najwyższa pora, aby modernizację uznać za główny instrument postępu technicznego w przemyśle.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)