BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE

Wokół niewielu spraw związanych z życiem go­spodarczym narosło tyle nieporozumień co wokół bezpieczeństwa ekonomicznego. I w dużej mierze nieporozumienie to trwa nadal.Niepewność ekonomiczna wiązała się nieroze­rwalnie z modelem społeczeństwa konkurencyjnego. Indywidualnego producenta czy robotnika mogło w każdej chwili spotkać nagłe niepowodzenie spo­wodowane lenistwem czy nieudolnością, a co za tym idzie, utratą klientów lub pracy. Ale i najlepsi lu­dzie mogą ucierpieć wskutek nagłej odmiany gu­stów konsumenta bądź też w efekcie nieporadności nie tyle własnej, ile pracodawcy. Te nieprzewidzia­ne odmiany losów były nieuniknione i pożyteczne. Były nieuniknione, bo wchodziły w skład systemu mającego zdolność przystosowywania się do zmian.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)