BEZPOŚREDNI POWÓD

Bezpośrednim, aczkolwiek nie podstawowym po­wodem kryzysu jest spadek popytu globalnego — w znaczeniu siły nabywczej, dostępnej i wykorzy­stanej — na wytwory gospodarki. Zasiłki dla bez­robotnych powodują, że siła nabywcza człowieka jest częściowo zachowana, kiedy traci on pracę. Spada, lecz już nie do zera. Tak więc środek ma­jący zmniejszyć niepewność związaną z bezrobo­ciem przeciwdziała jednocześnie stratom produk­cyjnym — nieefektywności gospodarczej — w cza­sie kryzysu. I ku utrapieniu wyznawców mądrości obiegowej oddziałuje na główną przyczynę nie­efektywności, o wiele donioślejszą niż odosobnione przypadki symulowania chorób, do których zasiłki dla bezrobotnych mogły wyraźnie zachęcać.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)