BRAK WSPÓŁDZIAŁANIA

Niestety. Na ogół nie ma. ścisłego współdziałania między instytutami i biurami projektowo-konstrukcyjnymi. Jest to współpraca przede wszystkim dorywcza, związana z ja­kimś konkretnym zadaniem wymagającym porozumienia między obu placówkami. Istnieją animozje, zawiści, odbie­ranie sobie nawzajem zasług. Dlaczego w wielu wypad­kach powstaje taka sytuacja?. Jedną z przyczyn jest brak właściwego określenia zadań i kompetencji dla instytutów i. biur projektowo-konstrukcyjnych. Nie ma też w zasa­dzie zdecydowanego poglądu co do .tego, kto /powinien wytyczać kierunki badań, inicjować poszukiwania nowych technologii, konstrukcji. Wielu -projektantów – przyznaje wiodącą rolę. na polu rozwoju postępu technicznego wła­śnie placówkom naukowo-badawczym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)