Centralny rozrusznik

Jądro nadskrzyżowaniowe pełni rolę centralnego rozrusznika, którego aktywność wzrasta w jasnej fazie doby, zmniejsza się zaś w fazie ciemnej. Świadczą o tym wyniki badań z zastosowaniem różnych technik doświadczalnych. W jasnej fazie doby zaznacza się większa aktywność neuronów tego jądra niż w fazie ciemnej, stwierdzona na podstawie rejestracji potencjałów elektrycznych. Zjawisko to utrzymuje się po przecięciu połączeń jądra nadskrzyżowaniowego z innymi strukturami, w tym też z siatkówką. Można więc sądzić, że wahania czynności neuronów są wyrazem endogennego rytmu zachodzącego w sieci nerwowej tego jądra. Neurony jądra nadskrzyżowaniowego absorbują więcej radioaktywnej 2-deoksyglukozy, jeśli związek ten wstrzyknięto szczurom w jasnej fazie, absorbują go zaś mniej w ciemnej fazie doby .Coraz więcej danych wskazuje na to, że warunki oświetlenia działają za pośrednictwem mechanizmu molekularnego. Na przykład u szczurów wystawionych na działanie światła obserwowano zwiększone wytwarzanie białka Fos w komórkach jądra nadskrzyżowaniowego, co świadczy tym, że światło nasila procesy biochemiczne w tym jądrze

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)