CHODZI O BEZROBOCIE

Chodzi zawsze o bezrobocie. Lekiem na to jest oczywiście wyższe zatrudnienie i wzrost pro­dukcji. I tak wysiłek zmierzający do zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego staje się siłą na­pędową produkcji.Nie potrzeba właściwie przypominać czytelniko­wi, do jakiego wniosku doszliśmy w tym eseju. Od­wieczne problemy życia gospodarczego — równość, bezpieczeństwo i wzrost produkcji — ograniczyły się obecnie do zabiegów o wydajność i produkcję. Produkcja rozładowuje napięcia powodowane nie­gdyś przez nierówność, stała się też nieodzownym lekarstwem na niewygody, niepokoje i braki zwią­zane z niepewnością gospodarczą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)