Choroba transatlantycka

Chorobą transatlantycką nazywa się zespół objawów psychicznych, które pojawiają się po podróży lotniczej w kierunku powodującym przekroczenie co najmniej trzech stref czasowych. Choroba transatlantycka zależy od trzech czynników: desynchronizacji zewnętrznej, desynchronizacji wewnętrznej i zaburzeń snu spowodowanych brakiem właściwego współdziałania w czasie między różnymi narządami i układami organizmu.
Desynchronizacja zewnętrzna polega na dysocjacji między wskazaniami „zegara wewnętrznego”, właściwymi dla strefy czasowej początku podróży, a zewnętrznymi synchronizatorami (światło/ciemność, temperatura otoczenia, czynniki socjalne) rytmów biologicznych w nowym miejscu pobytu. Innymi słowy, gdy lecąc na zachód cofamy wskazówki zegarka, nasz „wewnętrzny zegar” wyprzedza zewnętrzny czas lokalny. Gdy przybyłego ogarnia senność, „tubylcy” jeszcze pracują. I odwrotnie, gdy lecąc na wschód przesuwamy wskazówki zegarka do przodu, nasz „wewnętrzny zegar” jest opóźniony względem czasu lokalnego. Gdy gospodarze kładą się spać, przybyły gość jeszcze nie odczuwa potrzeby snu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)