CZERPANIE NIEZADOWOLENIA

Wła­ściciele czerpią z nich zadowolenie mniej więcej proporcjonalne do podaży. Produkcja zaopatrująca w te towary i usługi jest niezmiennie użyteczna, a co za tym idzie, niezmiennie ważna. Wyraziciele takiego stanowiska ignorują oczy­wisty fakt, że pewne rzeczy nabywa się w pierw­szej kolejności i że przypuszczalnie są one ważniej­sze. To, jak już zauważyliśmy, oznacza malejącą pilność potrzeb. Nieco bardziej wyszukana teoria odrzuca jednak ten wniosek, opierając się na twier­dzeniu, że nic bardzo sensownego nie można po­wiedzieć o porównywalnych stanach umysłu i za­dowoleniu konsumenta w różnych okresach czasu. Prawie każdego studenta ekonomii, nawet na kur­sie podstawowym, przestrzega się przed porówny­waniem w różnych okresach użyteczności opartej na znanych aktach konsumpcji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)