CZOŁOWY TEORETYK

Jednakże dyskusja toczyła się dalej. Czołowy współczesny teoretyk zachowania się konsumenta, profesor Duesenberry, stwierdził wyraźnie, że „w naszym społeczeństwie jednym z zasadniczych celów społecznych jest wyższy standard życia… Ma to wielkie znaczenie dla teorii konsumpcji… pragnienie zdobycia najlepszych towarów zaczyna zyć własnym życiem. Jest ono siłą napędową skła­niającą do zwiększenia wydatków; może ona na­wet okazać się potężniejsza niż siła zrodzona z po­trzeb, które ma zaspokoić ten wydatek.”  Impli­kacje tego poglądu są doniosłe. Przekonanie o nie­zależnie powstałej potrzebie wycofuje się na dal­szy plan.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)