Czynności układu siatkowatego

Podstawowym zadaniem układu siatkowatego jest utrzymywanie mózgu w stanie czuwania, w którym funkcjonują procesy świadomości umożliwiające interakcję organizmu z otoczeniem. Dzięki świadomości otrzymujemy zintegrowany obraz  świata zewnętrznego, własnego ciała i procesów myślowych, zależny od percepcji bodźców zewnętrznych i wewnętrznych. Do percepcji bodźców niezbędne jest wzbudzające działanie tworu siatkowatego na ośrodki sensoryczne. Stanem przeciwnym do czuwania jest sen, w którym świadomość jest przejściowo zniesiona, a niekontrolowane doznania, wykorzystujące wewnątrzmózgowe mechanizmy percepcyjne, występują w postaci marzeń sennych. Czuwanie, choć zależne od nieswoistego oddziaływania układu siatkowatego, nie jest stanem jednolitym. Podwyższony poziom czuwania, wyrażający się reakcją wzbudzenia na biologicznie ważne bodźce środowiska, jest niezbędny do realizacji takich zadań, jak pobieranie pokarmu, poszukiwanie partnera seksualnego czy ucieczka przed niebezpieczeństwem. Ponieważ poprawia się wówczas także percepcja bodźców, stan ten nazywany jest czujnością. Z kolei obniżony poziom czuwania umożliwia odpoczynek i przejście w stan snu. Pobudzenie mechanizmów percepcji przez układ siatkowaty może być ukierunkowane na odbiór tylko określonego rodzaju informacji. Stan taki nazywa się uwagą. Mówiąc o roli układu siatkowatego w świadomości, trzeba mieć na uwadze niejednorodność tego procesu. Antonio Damasio (2000) rozróżnia świadomość pierwotną, zależną od ośrodków w pniu mózgu, niezbędną dla prostej łączności organizmu ze środowiskiem, oraz świadomość wyższego rzędu, umożliwiającą myślenie i rozumowanie, a więc związaną z osobowością człowieka. W sterowaniu tymi czynnościami psychicznymi uczestniczą ośrodki kory mózgu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)