DŁUGIE PRZYGOTOWANIE

Próby te od dawna i powszechnie dostrzegano. A jednak tendencja do bezpośredniego koncentro­wania wysiłków na cenie, którą uznano za najpo­ważniejsze źródło niepewności, kazała ekonomi­stom traktować kierowanie cenami jako rzecz wy­jątkowej wagi. I o wiele częściej wiązali takie kie­rowanie ze zwiększaniem zysków niż ze zmniejsza­niem ryzyka. Ekonomistę nawiedzało widmo mo­nopolu zapewniającego sobie zdziercze zyski kosz­tem ogółu. Ono zawładnęło jego myślami. Mniej dramatyczna postać, businessman szukający ochro­ny przed niestałością gospodarki konkurencyjnej, nie zaprzątała go tak bardzo. Wielka to szkoda, po­nieważ rozwój współczesnego przedsiębiorstwa można zrozumieć tylko jako wszechstronny wysi­łek zmierzający do zmniejszenia ryzyka. Bez prze­sady można powiedzieć, że w innych kategoriach nie da się tego pojąć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)