DÓBR POD DOSTATKIEM

Nic dziwnego, że produkcja, dzięki której je otrzy­mywał, zajmowała w myślach człowieka miejsce centralne. Teraz dóbr jest pod dostatkiem. Mimo że wystę­puje zjawisko niedożywienia, więcej ludzi umiera w Stanach Zjednoczonych z przejedzenia niż z gło­du. Jeśli niegdyś uważano, że wzrost ludności wy­wiera nacisk na przyspieszenie podaży żywności, to obecnie w krajach zamożnych podaż żywności przy­śpiesza populację. Nikt nie może serio twierdzić, że stal zużywana do stworzenia dodatkowych czterech czy pięciu stóp czysto dekoracyjnej przestrzeni w naszych samochodach jest koniecznie potrzebna. Dla wielu kobiet i niektórych mężczyzn ubranie straciło sens jako ochrona przed zimnem i podobnie jak upierzenie zaczęło służyć niemal wyłącznie ero­tyce. A mimo to produkcja nadal zajmuje w na­szych myślach miejsce centralne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)