DOCHÓD NARODOWY

W latach 1929—1932 dochód narodowy brutto — w przybliżeniu globalna produkcja krajowa’— wy­rażony według stałych cen (z 1950 roku), zmalał o      44 miliardy, ze 157,8 do 113,6 miliarda dolarów. Żaden spadek energii czy inicjatywy robotników lub pracodawców nie mógłby wywrzeć skutku da­jącego się porównać z tym potężnym wzrostem przymusowej bezczynności ludzi, którzy woleliby pracować. (W latach 1929—1932 bezrobocie wzrosło z 1,55 miliona do 12,1 miliona; zatrudnienie poza rolnictwem spadło z 35,1 do 28,8 miliona.)Był to historycznych rozmiarów dowód niefunkcjonalnoś- ci kryzysu. Ale zdarzały się dowody skromniejsze, choć też zastanawiające. Pod koniec 1953 i w 1954 roku nastąpił lekki kryzys i w roku 1954 produkcja była nieco niższa niż w poprzednim roku. (360,5 miliarda dolarów w porównaniu z 364,5.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)