DONIOSŁA PRACA

Wykonywał pracę najoczywiściej do­niosłą. Ale też regularnie oskarżano go, że pobiera za swoje usługi o wiele za dużo. Kiedy zaintereso­wanie nierównością zmalało, przestano tak reago­wać. Businessman nie budzi już żadnych poważnych sprzeciwów. Chociaż na swoim szczeblu w wielkiej korporacji potrafił zapewne z większym na ogół niż inni powodzeniem wyeliminować niepewność go­spodarczą, zagrażającą jemu osobiście i przedsię­biorstwu, zdołał jednak zachować jakąś famę ry­zykanta, człowieka zagrożonego niebezpieczeń­stwem. Nikt nie kwestionuje przodującej pozycji businessmana w społeczeństwie amerykańskim. Ale nikt nie powinien wątpić, że zależy ona od trwałe­go zaabsorbowania produkcją.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)