Dopływ impulsów do układu siatkowatego

Źródłem impulsów pobudzających układ siatkowaty są receptory czucia somatycznego (dotyku, temperatury, bólu i czucia głębokiego). Impulsy z tych receptorów są przewodzone drogami czuciowymi, które biegną przez pień mózgu w bliskim sąsiedztwie tworu siatkowatego i oddają do niego bocznice (kolaterale). Jednakże większe znaczenie w pobudzaniu układu siatkowatego mają impulsy dochodzące bezpośrednio z rdzenia kręgowego drogą rdzeniowo-siatkową i drogą rdzeniowo- -śródmózgowiową. Pierwsza dochodzi do części mostowej i opuszkowej, druga do części śródmózgowiowej tworu siatkowatego. Silne pobudzenie układu siatkowatego powodują impulsy pochodzące z obszaru głowy i przekazywane do mostu za pośrednictwem nerwu trójdzielnego. Jest to przyczyną orzeźwiającego efektu polania twarzy zimną wodą. Do układu siatkowatego dochodzą też informacje z narządu słuchu, wzroku i węchu, a także wnętrza ciała i innych ośrodków mózgowych, na przykład utrzymujących temperaturę ciała. Ta ostatnia informacja powoduje, że ochłodzenie ciała podczas snu budzi człowieka i uniemożliwia ponowne zaśnięcie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)