Drogi cholinergiczne i serotoninergiczne

Do rozległych obszarów kory mózgu dochodzą włókna cholinergiczne z jądra podstawnego (Meynerta). Układ cholinergiczny mózgu odgrywa ważną rolę w mechanizmach pamięci, jednak są dane wskazujące na jego znaczenie również w procesie uwagi. Uszkodzenie neuronów cholinergicznych spowodowało dramatyczne upośledzenie rozwiązywania zadania, w którym szczur musiał obserwować ścianę z pięcioma otworami i włożyć głowę do właściwego otworu zasygnalizowanego światłem. Zakłócenie uwagi okazało się nawet większe niż w opisanym wyżej podobnym eksperymencie po uszkodzeniu transmisji noradrenergicznej. Zaburzenia uwagi wykazano także u chorych na chorobę Alzheimera. Wiąże się to z upośledzeniem aktywności układu cholinergicznego, o czym świadczy fakt, że rozwiązywanie zadania poprawiało się po zastowaniu leku hamującego acetylocholinoesterazę. Ponieważ enzym ten rozkłada acetylocholinę, zablokowanie go preparatem farmakologicznym prowadzi do zwiększenia ilości tego przekaźnika w synapsach cholinergicznych. Neurony dające początek drogom serotoninergicznym rozpoczynają się w jądrach szwu (nuclei raphes). Drogi wstępujące wychodzące z tych jąder docierają do rozległych obszarów kory mózgu i podkorowych ośrodków układu limbicznego. Doświadczenia na szczurach wykazały, że uszkodzenie synaps serotoninergicznych w mózgu za pomocą swoistych neurotoksyn powoduje upośledzenie wygaszania czynności niecelowych biologicznie. Układowi serotoninergicznemu przypisuje się rolę modulującą aktywność innych układów neurotransmisyjnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)