Drogi noradrenergiczne

Głównym ośrodkiem noradrenergicznym jest miejsce sinawe (locus coeruleus), nazywane jądrem Ag według klasyfikacji badaczy szwedzkich. Aksony po opuszczeniu tego jądra tworzą pęczki noradrenergiczne brzuszny i grzbietowy, które skupiają się w obrębie podwzgórza i wchodzą w skład pęczka przyśrodkowego przodomózgowia. Przypuszcza się, że w reakcji wzbudzenia uczestniczą głównie aksony, które początkowo biegną w pęczku noradrenergicznym grzbietowym, a po dojściu do kory mózgu unerwiają rozległe jej obszary. Gdy u zwierząt doświadczalnych noradrenalina zostanie podana miejscowo do obszaru sensorycznego kory, zmniejsza się spontaniczna aktywność neuronów tego obszaru (tzw. szum). Jednocześnie normalnie przebiega reakcja tych neuronów na sygnały fizjologiczne, tj. na impulsy dochodzące z receptorów, na przykład słuchowych czy wzrokowych. Mówiąc językiem technicznym – zwiększa się wówczas stosunek właściwego sygnału do przypadkowego szumu, a taki stan jest właśnie korzystny dla procesu uwagi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)