Drogi odmóżdżkowe

Wszystkie drogi eferentne biorą początek w jądrach móżdżku. Dla regulacji czynności ruchowych mają znaczenie trzy jądra – jądro wierzchu, jądro wsunięte  i jądro zębate . Pierwsze dwa jądra wysyłają włókna do rdzenia kręgowego. Biegną one najpierw do jąder przedsionkowych, jąder siatkowatych i do jądra czerwiennego. Tutaj rozpoczynają się drogi przedsionkowo- i siatkowo-rdzeniowa oraz droga czerwienno-rdzeniowa, które dochodzą do ośrodków ruchowych rdzenia. Za pomocą tych dróg móżdżek koryguje ruchy odbywające się aktualnie. Potwierdzają to wyniki badań elektrofiz- jologicznych, w których stwierdzono, że oba wspomniane jądra móżdżku wykazują nasiloną aktywność bioelektryczną w trakcie przebiegu ruchu. Włókna nerwowe z jądra zębatego podążają konarami przednimi móżdżku do jądra brzusznego bocznego  wzgórza, gdzie biorą początek połączenia wzgórzowo-korowe. Połączenia te dochodzą do okolicy czuciowo- -ruchowej kory, głównie do pola 4 i 6. W badaniach elektrofizjologicznych wykazano, że neurony jądra zębatego przejawiają wzmożoną aktywność bioelektryczną, zanim zostanie wykonany ruch. Tą zatem drogą móżdżek modyfikuje polecenia, jakie mają być wysłane z obszaru ruchowego kory do ośrodków ruchowych rdzenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)