DZIĘKI ELEKTRONICE

Dzięki zastosowaniu elektronicznego systemu central telefonicznych „E-10” osiąga się około 3-krotne‘ zmniejszenie pracochłonności w eksploatacji w porównaniu z tradycyjną centralą telefoniczną. Prace nad systemem elektronicznych central telefonicz­nych są nadal prowadzone; doskonali się technologię, opra­cowuje nowe rozwiązania central głównych tranzytowych, międzymiastowych i abonenckich. Przewiduje się również opracowanie rozwiązań, i zastosowanie ich w produkcji, kilkudziesięciu typów nowoczesnych urządzeń telekomu­nikacyjnych, w tym uniwersalnego, kompletnego systemu analogowego telefonii nośnej. Pracom badawczym i roz- .. wojowym w dziedzinie teleelektroniki nadano rangę ogól- nopaństwową; są one koordynowane przez Instytut Łącz­ności. Zintegrowano wysiłek około 5 tys. specjalistów licz­nych placówek naukowych i konstrukcyjno-technologicz­nych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)