EFEKT ZALEŻNOŚCI

Na razie jednak wystarczy pomyśleć, że poruszamy się w trudnym terenie. Z rozdziału poprzedniego wynikało, jak bardzo jes­teśmy zaangażowani w produkcję ze względu na bezpieczeństwo gospodarcze. Nie towary, lecz za­trudnienie, jakie zapewnia ich produkcja, było dla nas rzeczą największej wagi. Teraz stwierdzamy, że nasze zainteresowanie towarami w dalszym ciągu się podważa. Nie rodzi się ono ze spontanicznej po­trzeby konsumenta. Efekt zależności oznacza raczej, że wyrasta ono z samego procesu produkcji. Jeśli produkcja ma wzrastać, ktoś musi skutecznie wma­wiać potrzeby. Gdyby ich nie wmawiano, wzrost by nie nastąpił. Nie odnosi się to do wszystkich towa­rów, ale wystarczy, że odnosi się do pokaźnej ich części. Oznacza to, że gdyby nie istniał popyt na tę część towarów, gdyby go nie wmówiono, nie byłyby one przydatne ani pilnie potrzebne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)