EKONOMICZNE MYŚLENIE

Ekonomi­stę w przedsiębiorstwie nie zadowoli fakt wyprodukować, nia kilkunastu ton spinaczy biurowych lub kilku tysięcy nowych i oryginalnych magnetowidów. Chce i musi znać ekonomiczne efekty tego przedsięwzięcia. Wielu naukow­ców przywdziało zarękawki księgowych i starają się okre­ślić, jaką część postępu gospodarczego można by w rzeczy samej zapisać na konto badań i prac; rozwojowych. To myślenie’w kategoriach ekonomicznych zostało po­dyktowane wciąż zwiększającymi się nakładami na bada- ‚ nia’i technikę^ Nikt nie będzie finansować postępu tech­nicznego nie wiedząc, jakie uzyska się efekty ekonomicz­ne. W pięcioleciu 19.71—1975 nakłady inwestycyjne ponie­sione w Polsce na rozwój sektora nauki, techniki i szkol­nictwa wyższego przekroczyły 11. mld zł. Jednocześnie w tym okresie wydaliśmy’na badania i prace rozwojowe bez mała 115 mld. zł.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)