ELEKTRONIKA

Elektronika bowiem w dobie rewolucji naukowo-technicznej to motor wszelkiego postępu. W Polsce obserwuje się wzrost zapo­trzebowania na sprzęt elektroniczny znacznie wyższymiż tempo przyrostu produkcji przemysłowej, mimo intensyw­nego rozwoju elektronizacji gospodarki. Dla sprostania po­trzebom produkcja podzespołów elektronicznych musi się potrajać co pięć lat Zapotrzebowanie gospodarki na sprzęt elektroniczny w 1975 r. w stosunku do 1970 r. zwiększyło się Ibliisiko 3 razy, a w roku 1985 będzie .dziesięciokrotnie wyższe, przy czym najszybciej wzrasta zapotrzebowanie .na elementy półprzewodnikowe/ które, w .porównaniu z rokiem 1970, zwiększyło się, 7,5 razy w 1975 r., a zwięk­szy się aż… 30-krotnie w 1985 r.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)