GDZIE NASZA SZANSA ?

Wprowadzenie nowych technologii, wykorzystanie przez przemysł’ rozwiązań ‘ o charakterze innowacyjnym — to częzynńik wysokiego wzrostu gospodarczego. Bez dobrze zor­ganizowanego i dobrze działającego zaplecza naukowo-badawczego i’technicznego w-przedsiębiorstwach trudno do­trzymywać kroku innym krajom na drodze postępu i go­spodarczego rozwoju. W USA na potrzeby przemysłu pra­cuje ponad 70 proc. ogółu osób zajmujących się badaniami i pracami rozwojowymi. Przemysł amerykański i radzie­cki ma szerokie zaplecze naukowo-badawcze —. wiele ośrodków badawczych, podzielonych na wyspecjalizowane wydziały, a końcowy wynik badań realizuje się w zakła­dach produkcyjnych, w których zespoły specjalistów z róż­nych dziedzin przystosowują go do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)