GŁĘBSZE ZAPOZNANIE

Należy zatem za­jąć się głębszym poznaniem mechanizmów działających w systemie jednostek koordynujących i współpracujących.  Liczymy na rozwiązania naukowe, które staną się po­mocne w organizacji systemu: instytut—zaplecze rozwo­jowe—przemysł. Potrzebne są tutaj przyszłościowe struk­tury; uwzględnianie przekształceń, zmian w organizacji nauki’ jest rzeczą nieodzowną. Jeśli uznajemy za: najbar­dziej * przyszłościowy model placówkę wielofunkcyjną, kompleksowo obejmującą-badania, prace rozwojowe i za­stosowania w jednej organizacji, to przecież taki właśnie model trzeba zbudować drogą wielu analiz, doświadczeń i przy współudziale naukoznawców. Niestety, nie mamy i nie kształcimy — o czym już mówiłem — kadry nauko­znawców, a zwłaszcza specjalistów w dziedzinie organiza­cji nauki i jej zarządzania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)