GLOBALNA PRODUKCJA

Obliczając globalną produkcję gospodarki — uzyskując dobrze teraz znany dochód narodowy brutto — ekonomiści sumują wartość wszystkich dóbr i wszystkich usług, obojętne jakiego rodzaju i przez kogo świadczonych. Nie rozróżnia się usług publicznych od prywatnych. Zwiększona podaż usług oświatowych zajmuje w ogólnym zestawieniu takie samo miejsce jak zwiększona produkcja od­biorników telewizyjnych. A jednak stoi to w rażą­cej sprzeczności z tradycyjnymi postawami i rze­czywiście jest dość zaskakujące, że ekonomiści nie usłyszeli zarzutów ze strony sporej liczby osób, któ­re gdyby w pełni rozumiały istotę tych obliczeń, uznałyby włączenie wydatków rządowych do tych kalkulacji za wywrotowe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)