GLOBALNA SUMA

Równało się to globalnej sumie 23,7 centa, a w skali rocz­nej około 1,2 centa. W latach czterdziestych glo­balny wzrost wynosił od 131,5 centa do 179,2 centa, czyli 47,7 centa. Średnio wypadało zatem 4,8 centa na rok, czyli czterokrotnie więcej niż w poprzed­nim okresie. Wzrost ten trwał w latach pięćdzie­siątych i sześćdziesiątych. Najwyraźniej wzmożo­ne zainteresowanie bezpieczeństwem, bynajmniej nie sprzeczne ze wzrostem wydajności, było zgod­ne ze znacznie przyśpieszonym tempem rozwoju.  Najbardziej imponujący wzrost produkcji w histo­rii zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych krajów Zachodu nastąpił, odkąd ludzie zaczęli się troszczyć o zmniejszenie ryzyka systemu konku­rencyjnego.Jednakże mądrości obiegowej takie namacalne dowody nie zawsze wystarczają.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)