GŁÓWNI ODBIORCY

Głównymi odbiorcami podzespołów elektronicznych są zakłady przemysłowe produkujące towary powszechnego użytku. W roku 1970 aż 60 proc. tycH podzespołów zastój ~sowano do produkcji telewizorów, radioodbiorników i ma­gnetofonów, w 1973 r. —‘ 52 proc., w 1975 r. zapotrzebo­wanie na podzespoły wyniosło już tylko 44 proc., a w 1985 r. ich udział w strukturze zastosowania elementów elektronicznych jeszcze się zmniejszy —do 30 proc. Zbliżymy, się wówczas do sytuacji, jaka ma miejsce w wy­soko uprzemysłowionych krajach. Zwiększy się natomiast zastosowanie podzespołów elektronicznych w samym prze­myśle, upowszechni się zastosowanie elementów optoelek­tronicznych i tyrystorów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)