Hormony tarczycy

W organizmie ssaków tarczyca wytwarza dwa aktywne związki – tyroksynę i trijodotyroninę. Do uwolnienia tych hormonów dochodzi po zadziałaniu na komórki tarczycy hormonu tyreotropowego (tyreotropiny), uwalnianego w przednim płacie przysadki. Z kolei tyreotropina jest uwalniana pod wpływem swoistego hormonu uwalniającego tyreotropinę, wytwarzanego w podwzgórzu (thyrotropin releasing hormone – TRH). Tarczyca jest zbudowana z dużych pęcherzyków wypełnionych substancją zwaną koloidem. Głównym składnikiem koloidu jest białko tyreoglobulina. Hormony tarczycy powstają w wyniku przyłączenia jodu do aminokwasu tyrozyny, znajdującego się w tyreoglobulinie. Cząsteczka tyroksyny zawiera cztery, a cząsteczka trijodotyroniny, uważanej za właściwy biologicznie aktywny związek, trzy atomy jodu. Tyroksyna może wywierać działanie po odłączeniu jednego atomu jodu i przekształceniu się w trijodotyroninę. Czynność tarczycy jest regulowana za pomocą dwóch pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Funkcjonowanie jednej pętli polega na tym, że hormony tarczycy, a bezpośrednio trijodotyronina, hamują uwalnianie tyreotropiny z przysadki i tym samym zmniejszają oddziaływanie przysadki na tarczycę. Drugie hamujące działanie hormonów tarczycy jest skierowane na podwzgórze. Zmniejsza ono uwalnianie hormonu podwzgórza, pobudzającego wydzielanie tyreotropiny przez przysadkę. Dzięki istnieniu obu tych oddziaływań hamujących, stężenie hormonów tarczycy we krwi jest utrzymywane na stałym poziomie, niezbędnym do właściwej regulacji procesów biochemicznych w komórkach narządów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)