INFORMACJE STATYSTYCZNE

Informacje ‚ statystyczne, jeśli chodzi o ekonomiczną efektywność . przedsięwzięć, mogą być tylko punktem wyjścia dla głęb­szych i wszechstronniejszych rozważań. Potrzebne są szczegółowe specjalne studia rentowności – nakładów na prace badawcze i rozwojowe — zwłaszcza oceny ekono­miczno-techniczne procesu innowacyjnego.Niektórzy specjaliści. zagraniczni twierdzą, że główny wpływ na innowacje’ma rynek.     W wielu dziedzinach przemysłu 60—80 proc. waż-‚ nych innowacji było reakcją na żądanie lub potrzeby rynku — twierdzi James .M. Utterback. — Pozostałe pojawiły się jako reakcja na nowe możliwości wynikające z postępu nauki i techniki.Ile jest prawdy w tym poglądzie? Odwołajmy się do na-_. szych doświadczeń.’Właśnie — innowacje. Sens i cel ogromnych przedsię­wzięć, wspólne – dążenie nauki i przemysłu.” Rezultatem tego związku stały się oryginalne rozwiązania zastosowane . w produkcji, nowe wyroby.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)