INNI SPECJALIŚCI

So­low uważał, iż wszelki wzrost produkcji, uzyskiwany nie w wyniku wzrostu Wydajności pracy i nakładów kapitału, jest rezultatem postępu technicznego. Według tej koncep­cji wzrost wykształcenia pracowników, podniesienie ich kwalifikacji, powiększenie liczby personelu technicznego, a nawet — tak — większa higiena i lepsze odżywianie sta­nowią składowe części postępu naukowo-technicznego. Inni specjaliści „księgujący” rolę wpływu badań i tech­niki na rozwój przemysłowy i gospodarczy w ogóle za­kwestionowali metodę R. Solowa. Uznano, że w zapale badawczym przecenił on, i to bardzo, efekty postępu tech­nicznego. Studia Edwarda Denisona prowadzone w ra­mach Komitetu Badań Ekonomicznych USA ujawniły no­wą prawdę: około 40 proc. wzrostu dochodu narodowego w przeliczeniu na jednego zatrudnionego (chodzi o lata 1929—1957) w USA można z powodzeniem przypisać zwiększeniu edukacji, postępowi w kształceniu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)