INNY KIERUNEK

Innym kierunkiem badań prowadzonych w ramach programu PR-5 jest otrzymanie nowych materiałów budowlanych. Pracami nad tym tematem kieruje Instytut Prze- j mysłu Wiążących Materiałów Budowlanych. Zużywamy za : dużo cementu i stali. Budynki nie mają-lekkości, strzeli- ! stości, estetycznych elewacji, wyglądają jak potężne bun- ; / kry lub koszary. Nauka ma dopomóc w zmniejszeniu cię- : żaru 1 m* budynku średnio o 25 proc., co można osiągnąć : przez otrzymanie nowych materiałów i wyrobów pocho- ! dzenia mineralnego.Na postawienie i wyposażenie domu mieszkalnego składa się produkcja prawie wszystkich dziedzin, gospodarki.  Rządowy program .badawczy PR-5 integruje prace ze­Bspołów prawie z wszystkich dyscyplin i kierunków nauki i techniki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)