INSPIRACJA ZE STRONY TECHNIKI

Czyli inspiracja ze strony techniki i przemysłu nie jest bez zna­czenia, dla poszukiwań rozwiązań teoretycznych. Wpierw rodzi się nowa technologia, pojawia się nowa konstrukcja, a^następnie badacze szukają teoretycznego uzasadnienia jej działania. Tak w pewnym sensie było z komputerami, a przede wszystkim z programowaniem – maszyn cyfro­wych. Najpierw mieliśmy rozwiązania techniczne, a na­stępnie teoretycy zajęli się interpretacją niektórych zja­wisk leżących u podstaw tego fenomenu XX wieku. Istnieje zgodny na ogół pogląd, że rola nauk podstawo­wych w działalności innowacyjnej sprowadza się do wy- ‚ jaśnienia implikacji wynikających z zastosowania orygi­nalnych pomysłów’ Istotna jest odpowiedź na pytanie: jakie jest źródło po­mysłów innowacyjnych? Jak i gdzie się rodzą?To zjawisko badano w różnych krajach, i okazało się, że większość pomysłów oryginalnych rozwiązań, które zo­stały zastosowane, zrodziło się poza pionierskim przedsię­biorstwem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)