INTEGRACJA KOSZTÓW

Naj­bardziej opóźniony student w najprymitywniejszej szkole zarządzania przedsiębiorstwem uważałby to wszystko za rzeczy elementarne. Koszt tego kształ­towania potrzeb jest ogromny. W 1956 roku suma wydatków na reklamę — chociaż nie wszystkie można przypisać wytwarzaniu potrzeb — wynosiła około dziesięciu miliardów dolarów. Przez kilka lat wzrastała o ponad miliard dolarów rocznie.  Ta­kie nakłady muszą się łączyć z teorią popytu kon­sumpcyjnego. Są zbyt wielkie, żeby je lekceważyć.Taka integracja kosztów oznacza jednak uznanie, że potrzeby zależą od produkcji. Wyznacza produ­centowi funkcję twórcy zarówno dóbr, jak i zapo­trzebowania na nie. Uznaje, że produkcja nie tylko biernie, w drodze rywalizacji, lecz czynnie, przez reklamę i działalność pokrewną, kształtuje potrze­by, które usiłuje zaspokoić.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)