ISTOTNE ZMIANY

Istotne zmiany nastąpiły dopiero po VI Zjeździe partii. Zgodnie z uchwałami zjazdu opracowany zostaje program żwiękśzfenia^ wyposażenia badawczego i dydaktycznego. kóła  li^próeż środków przeznaczonych na badania i pra­ce rozwojowe-przypada na zakup aparatury.; Rezultatem tych działań,’ świadczących o nadaniu nauce i badaniom właściwego  znaczenia w organizmie gospodarczym pań­stwa^ jest wzrost wartości ’ aparatury dla badań nauko- wych.Aparatura służąca obecnie badaniom to rezultat najlep­szej,’ najnowocześniejszej myśli technicznej. Postęp w tej dziedzinie jest jogromny. Po urządzenia badawcze trzeba więc sięgać poza granice kraju; w- pięciolatce 1971—1975 przeznaczono znaczne środki dewizowe na import aparatury z krajów zachodnich, spro-‚ wadzenie urządzeń badawczych z krajów socjalistycznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)