JEDNO SŁUŻY DRUGIEMU

Jedno służy drugiemu, tak jak być powinno. Ale mądrość obiegowa bynajmniej nie chce tego uznać. Każdy wzrost usług publicz­nych jest przejawem z gruntu złej tendencji. Jeśli nie zagraża żywotności rasy, zagraża wolności oso­bistej. Zagrożona może być także struktura gospo­darcza. Według jednego odłamu wyznawców mąd­rości obiegowej gospodarka amerykańska nigdy bardzo się nie różniła od socjalizmu, a jej marsz w tym kierunku można wymierzać wzrostem wy­datków publicznych. Tak więc część ludzi uwa­ża najzwyklejsze nawet usługi publiczne za coś gorszego, bo utożsamia je z rewolucją społe­czną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)