JEDNOCZESNE POMINIĘCIE

Równo­cześnie jednak pomija się problem malejącej waż­ności konsumpcji. Dzieje się tak dlatego, że pod­czas gdy kwestia chęci płacenia za dodatkowe ilości opiera się na hipotezie co do postawy konsumenta wobec tych ilości w określonym momencie, wzrost zasobów dóbr konsumpcyjnych jako rezultat wzro­stu dochodu realnego może się dokonywać tylko z biegiem lat. Ekonomista nie ma nic do powiedze­nia o tym, ile przysparza to przyjemności. W imię rzetelności metody naukowej nic mu się nie pozwa­la mówić. Można jednak wyjść z ogólnego założe­nia — jeśli duża i stale rosnąca różnorodność towa­rów oczekuje na uwagę konsumenta — że potrzeby są wciąż pilne. Tak czy inaczej, wolno bezpiecznie wnioskować, że większa ilość towarów zaspokoi więcej potrzeb niż mniejsza ich ilość.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)