KIEROWANIE PRACAMI

Obecnie instytut jest liczącą się wśród krajów RWPG placówką, zajmującą się badaniami w zakresiesoftware. Należy więc śledzić, analizować organizację w dobrze funkcjonujących placówkach -badawczych, a następnie upowszechniać rozwiązania naprawdę udane. Szczególnie ważne i potrzebne są obecnie dociekania nad przygotowa­niem zaplecza naukowego i szkolnictwa wyższego do in­formatyzacji nauki. Wprowadzenie techniki komputerowej do pracowni badawczej oznafcza zmianę także samej orga­nizacji procesu badawczego, zmianę w systemie zarządzańia placówkami. Najważniejsze dla kraju zagadnienia nau­kowe rozwiązuje się w ramach tzw. problemów węzło­wych, zintegrowanych programów badawczych.  Kierowa­nie tymi pracami wymaga bardzo sprawnej organizacji pracy zespołowej’, sztuki menedżerskiej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)