KIERUNEK DZIAŁANIA

Jak doprowadzić do tego, aby. zasada triady rozwoju działała? Jedną z recept jestzwiększenie środków na zakup i wyposażenie w nowoczesną aparaturę placówek badaw­czych i rozwojowych oraz wyższych uczelni. Jeśli jednak uwzględni się równie dynamiczny proces modernizacji, i rozwoju przemysłu, wzrastający transfer zagranicznej myśli technicznej, to może się okazać, że inwestowanie w naukę przekracza próg opłacalności.,Istnieje jeszcze inny kierunek działań -— pełna integra­cja nauki z przemysłem. *Nie chodzi tutaj o współpracę dorywczą, zlecanie zadań placówkom badawczym i rozwo­jowym, ale o tworzenie organizacji naukowo-produkcyj­nych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)