KLASYCZNY PROGRAM

Klasyczny program liberałów amerykańskich aż do lat trzydziestych polegał na poszukiwaniu dróg redystrybucji istniejącego dochodu, zwiększania bezpieczeństwa ekonomicznego i ochrony swobód oraz nietykalności jednostek i organizacji w obliczu bardzo nierównego podziału potęgi gospodarczej. Progresywny podatek dochodowy, rozwój usług rządowych, ochrona zasobów publicznych przed przywłaszczeniem przez osoby prywatne, wzrost zabezpieczenia społecznego, pomoc dla rolników i innych szczególnie upośledzonych grup ludności, wzmocnienie związków zawodowych i przepisy do­tyczące korporacji — wszystko służyło tym ce­lom. Nie sądzono, by którykolwiek z tych środ­ków silnie oddziaływał na globalną wydajność gospodarki. Wszytsko to uległo zasadniczym zmianom w la­tach trzydziestych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)