KONSULTACJE WYBITNYCH

  •  Konsultacje wybitnych specjalistów, naukowcow, i inżynierów o dużym dorobku na pewno w jakimś stopniu   przyczyniają się do ożywienia innowacyjnego w przedsię­biorstwie i jego zapleczu badawczo-rozwojowym. W Polsce konsultacje nie zyskały, jak dotąd, większego znaczenia. Jednak nie upatrywałbym tylko w tym fakcie braku oży­wienia twórczego oraz niedostatecznych poszukiwań ory­ginalnych rozwiązań. Stopień zapotrzebowania na innowa­cje ze strony przemysłu jest bowiem kwestią zasadniczą. Struktura, działalność przedsiębiorstwa, jego możliwości materialne, organizacja decydują więc o tym, czy jest za­potrzebowanie na innowacje, czy też nie.Żle funkcjonujące przedsiębiorstwo nie będzie ani ocze­kiwało, ani domagało się innowacji.
Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)