KONWENCJONALNE POSTAWY

Gdyby człowieka wstającego co rano z łóżka na­wiedzały demony i rozniecały w nim pożądanie już to jedwabnych koszul, już to garnków, nocników czy soku pomarańczowego, istniałyby wszelkie po­wody po temu, by pochwalać wysiłki zmierzające do zaopatrzenia go w towary, choćby nie wiedzieć jak dziwne, dzięki czemu płomień ten by wygasł. Ale w wypadku gdyby jego pożądanie było wy­nikiem uprzedniego wyhodowania demonów, gdy­by też jego wysiłek zmierzający do zaspokojenia tych pragnień skłaniał demony do coraz usilniej­szych zabiegów, wyłoniłaby się kwestia, jak dale­ce rozsądne jest to rozwiązanie. Gdyby nie ograni­czały go konwencjonalne postawy, człowiek ten mógłby się zastanawiać, czy lepiej będzie zwięk­szyć ilość towarów, czy też zmniejszyć ilość demo­nów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)