KOORDYNACJA BADAŃ

Koordynacja badań podstawowych programu’ PR-3 została powierzona Instytutowi . Bzyki PAN; pracami tymi kieruje Jerzy Kołodziejczak. .Angażowanie potencjału badawczego w prace, które już zostały wykonane w innych krajach, na pewno nie jest ‚ opłacalne. W takiej sytuacji o wiele bardziej korzystny jest transfer zagranicznej myśli technicznej. I tak też ro­bimy. Na przykład Zakłady Elekronowe „Lamina” wytwa­rzają krzemowe diody energetyczne i tyrystory właśnie ‚ w oparciu o licencję, m. in. amerykańskiej technologii .fir­my Westinghouse. Innym przykładem są centrale telefo­niczne.    W Polsce pracują już pierwsze centrale całkowicie elek­troniczne, a program rozwoju telefonii przewiduje stwo­rzenie krajowej sieci cęntral elektronicznych. Produkcję . central telefonicznych w poznańskiej „Teletrze” oparto – na rozwiązaniu licencyjnym firmy „CIT-Alcatel”; zasto­sowano typowe dla przemysłu elektronicznego i kompu­terowego technologie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)