Kora móżdżku

Kora móżdżku jest zbudowana z trzech warstw: drobinowej, komórek Purkinjego komórek ziarnistych. Komórki Purkinjego są neuronami eferentnymi; ich aksony tworzą synapsy typu hamującego z neuronami w jądrach móżdżku. Dendryty komórek Purkinjego tworzą rozgałęzienia w warstwie drobinowej kory móżdżku. Do dendrytów tych dochodzą aksony komórek ziarnistych i tworzą z nimi synapsy pobudzające. Połączenia te są typu konwergencyjnego, tzn. kilka komórek ziarnistych uczestniczy w pobudzaniu jednej komórki Purkinjego. Pobudliwość komórek ziarnistych jest regulowana przez komórki Golgiego, pobudliwość zaś komórek Purkinjego – przez komórki koszyczkowe i gwiaździste. Oddziaływania te są oparte na ujemnych sprzężeniach zwrotnych, tzn. komórki Golgiego, koszyczkowe i gwiaździste hamują komórki, przez które zostały pobudzone.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)