KORZYŚCI GOSPODARCZE

Jakie są zatem korzyści gospodarcze tak znacznych wydatków? Odpowiedź na to pytanie jest wciąż jedną z najtrudniejszych, i to nie tylko u nas. Także w krajach o wysokim stopniu komputeryzacji, gdzie ana­lizuje się nawet wielkość wdychanego powietrza’ przez mieszkańców megalopolis, otrzymanie odpowiedzi na tego rodzaju pytanie sprawia żasadniczą trudność.Kiedy Robert Solow (ekonomista amerykański, autor licznych książek) ocenił wpływ zmian technicznych’na wzrost gospodarczy USA, wybuchła nie kończąca się polemika. Solow doszedł bowiem do wniosku, że około 90 proc. przyrostu produkcji w przeliczeniu na jednego zatrudnio­nego w latach 1909—1949 należy zapisać na konto ‚po* stępu technicznego, co oznaczałoby, że jedynie nieznaczną część przyrostu wytworzonych dóbr uzyskano dzięki zwiększeniu nakładów inwestycyjnych w przemyśle.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)