KRAJOWE ZAPLECZE

Nie „można też zapominać o funkcji.krajowego zaplecza badawczo-rozwojowego. Zależność, jest oczywista: postęp typu interwencyjnego ozy strategicznego wynika z real­nych możliwości twórczych tego zaplecza; Nieprawdą jest, że ośrodki badawczo-rozwojowe i instytuty chętnie podej­mują zadania ambitne, perspektywiczne, rokujące nadzieję innowacji technologicznych, postępu technicznego ńa dużą skalę. Placówki zaplecza badawczo-rozwojowego chętniej rozwiązują zadania-jdoraiźne, prostsze, dające rezultaty za ifiiTra lub kilkanaście miesięcy. Takim postępem interwen­cyjnym można się wykazać, jest to powód do nagród i wy­różnień. Jeszcze^jeden problem: Dlaczego przedsiębior­stwa przemysłowe tak niechętnie wprowadzają rozwiąza­nia modernizacyjne przedstawiane przez wyższe,uczelnie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)