KU RELIGIJNYM PRAKTYKOM

Mimo wyraźnego i nieco ostentacyjnego w tym okresie zwrotu ku praktykom religijnym nikt nie był skłonny uważać tamtego roku za prawie najlepszy z uwagi na liczbę osób, które znalazły trwałą pociechę duchową.Prawie najlepszy mógł oznaczać tylko jedno — że produkcja dóbr była prawie najwyższa na prze­strzeni dziejów. Zdarzył się rok, kiedy wyprodukowano więcej, i ten rok był lepszy. Tę miarę osiąg­nięć mógł uznać każdy. Czasami ulgę przynosi doj­ście do wniosku nie podlegającego frakcyjnym oce­nom, a właściwie nie podlegającego dyskusji. Wa­gę produkcji jako miernika osiągnięć doceniają za­równo republikanie, jak demokraci, prawica i le­wica, biali i czarni, katolicy i protestanci. Stanowi ona płaszczyznę porozumienia dla sekretarza gene­ralnego Partii Komunistycznej, przewodniczącego Americans for Democratic Action, prezesa Ame­rykańskiej Izby Handlowej i prezesa Krajowego Stowarzyszenia Przemysłowców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)